Programråd

Programrådet är formellt ett rådgivande organ. Rådets arbete fokuserar i första hand på att vårda och utveckla innehållet i utbildningen. Vi sammanträder några gånger per läsår.

Du kan kontakta programrådet via programansvarig eller någon av studentrepresentanterna.

Programteam
 • Andreas Dagman, Projektledare/Lärare på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap. Programansvarig på civilingenjörsutbildningen Teknik design (TD) (programrådets ordförande)
 • Björn Friberg, utbildningssekreterare
 • Anders Ankén, studievägledare
 • Helena Strömberg, Doktor, och programansvarig för masterprogrammet Industrial Design Engineering, på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap
Lärarrepresentanter
 • Maral Babapour Chafi, Doktorand och timlärare på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenska
 • Lars-Ola Bligård, Forskare på avdelningen för Design & Human factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap
 • Anna Yström, Teknologie doktor, forskarassistent, Teknikens ekonomi och organisation
 • Cecilia Anderberg, Universitetslektor vid Material och tillverkning
 • Peter Folkow, Docent, avdelningschef Dynamik
 • Lars Almefelt, Viceprefekt och ansvarig för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Institutionen för industri- och materialvetenskap. Universitetslektor på avdelningen för Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap
 • Olof Wranne, Tekniklektor, Industridesigner MFA, och programansvarig för Designingenjörsprogrammet, på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap
Studeranderepresentanter
 • TD-styret och Studienämnden TD
Externa aktörer
 • Stina Lindlöf, Essity
 • Mats Lindqvist, SEMCON
 • Johan Jarlengrip, -
 • Christofer Alvenby, -

Sidansvarig Publicerad: må 25 sep 2017.