Kandidatarbete

Kandidatarbetet omfattar 15 högskolepoäng. I högskoleförordningens examensordning används beteckningen ”examensarbete” men på Chalmers använder vi ordet ”kandidatarbete”, för att inte blanda ihop det med examensarbetet om 30 högskolepoäng som ingår i civilingenjörsexamen.

Poängkrav

För att vara behörig att söka ett kandidatarbete krävs att du efter läsperiod 1 har godkända resultat omfattande minst 97,5 hp. Du ska också vara inskriven H04 eller senare. Om du inte uppfyller poängkravet, kontakta studievägledare Anders Ankén, tel 772 67 22, och upprätta en individuell studieplan.

Generella kompetenser

Inom kandidatarbetet finns det obligatoriska moment inom generella kompetensen, vilka omfattar designteori, immaterialrätt, gruppdynamik, rapportskrivande, etc.

Ett projekt har ofta deltagare från olika civilingenjörsprogram. Alla studenter i gruppen gör generella kompetenser enligt det program som flest studenter i gruppen går på. Om det inte finns någon programmajoritet i gruppen (om det är lika många studenter från två eller tre program), vänd er till respektive utbildningssekreterare för att diskutera vilka generella kompetenser ni ska följa.​

Publicerad: ti 13 okt 2009. Ändrad: må 25 sep 2017