Spärrkurser och uppflyttningskrav

För att säkerställa att teori och praktik varvas för studenter som har fartygsförlagd utbildning har "spärrar" införts i utbildningen. Det innebär att du inte kan börja en viss praktikperiod innan vissa kurser är godkända.

Följande spärrar inför praktik finns i programmet för studenter antagna 2008 och senare:

Praktikperiod 1 (Årskurs 1, läsperiod 3): Godkänt resultat i Grundläggande säkerhet.

Praktikperiod 2 (Årskurs 2, läsperiod 1): Inga ytterligare krav.

Praktikperiod 3 (Sommar mellan årskurs 2 och 3): Godkänt resultat i Terrester navigation, Sjömanskap A, Stabilitet och fartygskonstruktion, Grundläggande sjötransportteknik, Sjömanskap B och Sjömanskap C.

Praktikperiod 4 (Årskurs 3, läsperiod 2): Godkänt resultat i Navigationssystem A och Navigationssystem B.

Praktikperiod 5 (Årskurs 4, läsperiod 4): Godkänt resultat i Radiokommunikation: ROC, Sjömanskap C, Oceannavigering, Manövrering och girplanering, Sjukvård, Avancerad säkerhet och Bryggtjänst.Därutöver finns ett antal uppflyttningskrav. Uppflyttningskrav innebär att man måste ha avklarat ett visst antal poäng på programmet för att man ska få påbörja (flyttas upp till) nästa programtermin. Uppflyttningskraven finns för att säkerställa att alla studenter som går en viss termin inte ligger alltför långt efter i programmet och har med sig tillräckliga förkunskaper för de obligatoriska kurserna, vilket gör kurserna bättre för samtliga studenter.

Följande uppflyttningskrav finns på programmet:

Programtermin 3 (Höst årskurs 2): Minst 25 hp inom programmet (ej inräknat praktikkurser).

Programtermin 5 (Höst årskurs 3): Minst 60 hp inom programmet (ej inräknat praktikkurser).

Programtermin 7 (Höst årskurs 4): Minst 105 hp inom programmet (ej inräknat praktikkurser).


Uppflyttningskravet ska vara uppnått efter läsperiod fyra läsåret innan du ska påbörja en ny årskurs. Omtentamensperioden i augusti kan inte användas för att uppnå uppflyttningskraven. Om du tror att du får svårt att uppnå uppflyttningskraven för en viss termin, hör i god tid av dig till studievägledaren för att diskutera hur du kan komma ikapp med dina studier.

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.