Sjökapten

TSJKL Program

Välkommen till Sjökaptensprogrammets programhemsidor!

Här finner du information för dig som är student på Sjökaptensprogrammet eller som funderar på att läsa på programmet.

Sjökapten - ett yrke och en livsstil

Att arbeta till sjöss innebär inte bara ett val av yrke, utan val av en speciell livsstil. Att kombinera perioder med frånvaro från vänner och familj med perioder av längre sammanhängande ledighet passar några alldeles utmärkt, medan andra inte klarar av detta och söker sig till ett landbaserat arbete. 

Dagens fartygsbefäl verkar i en miljö som är högteknologisk och internationell, med små multinationella besättningar. Den ekonomiska verkligheten ger inte utrymme för annat än optimal drift av fartygen, och samhällets krav på en olycksfri sjöfart ställer stora krav på besättningen.

För att konkurrera på världsmarknaden krävs välutbildade och ambitiösa svenska fartygsbefäl, befäl som kan lite mer än andra. Det är därför naturligt att visionen för Chalmers sjökaptensprogram är att:

Genom en högkvalitativ teoretisk och praktisk utbildning i världsklass utbilda fartygsbefäl, för dagens och morgondagens sjöfart, som har ett helhetskunnande inom sjöfart och en bra grund för ett livslångt lärande.


En kaptenselev 

 Foto: Tobias Stellert


Styrs av nationella och internationella regelverk

Programmet uppfyller kraven på sjökaptensutbildning som ställs i:

  • Högskoleförordningen
  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal
  • Europaparlamentets och -rådets direktiv om minimikrav på utbildning för sjöfolk
  • Internationella konventionen om utbildning, certifiering och vakthållning för sjöfolk 1978 i dess ändrade lydelse (STCW-konventionen)
  • Chalmers lokala examensordning

Upptäcker du felaktigheter på programhemsidorna eller tycker att något saknas, kontakta programansvarig Johan Hartler

​​​Nyttiga länkar

​​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 26 nov 2020.