Simulatorer och övningsfartyg

​Sjökaptensutbildningen är till stora delar en praktisk utbildning. Som hjälp används simulatorer och övningsfartyg

Simulatorer

Följande simulatorer används i utbildningen:

Navigationssimulator

I navigationssimulatorn finns fem bryggor som används till övningar i användning av navigationsinstrument, tillämpning av sjötrafikföreskrifterna samt manövrering av fartyg.
Används i kurserna: Terrester navigation, Sjömanskap B, Sjömanskap C, Navigationssystem B samt Manövrering och girplanering

Bryggsimulator

Vår bryggsimulator är certiferad av klassningsällskapet Det Norske Veritas. Simulatorn, Transas Navi-Trainer Professional 5000, är en klass A simulator som möjliggör en fullständig simulering av de operationer som genomförs på ett fartyg inkluderande manövrering i områden med begränsat utrymme. Simulatorn har kapacitet att i en realistisk miljö simulera alla de kompetenskrav som det internationella regelverket STCW-95 ställer på bryggtjänstgörande fartygsbefäl.Simulatorn består av två fartygsbryggor med en cylindrisk visuell projektion om 270 resp. 200 grader.

Utbytbara konsoler gör det möjligt att simulera olika bryggkonfigurationer såsom bogserbåtar, höghastighetsfartyg och alla typer av handelsfartyg.I "debriefingrummet" kan en avslutad simuleringsövning spelas upp och visa vilka åtgärder som vidtagits på radar eller ECDIS.

Används i kursen: Bryggtjänst

Cargo Operations Studio (COS)

Lastsimulatorn (Cargo Operations Studio) utvecklar träning och laststudier för ombordbefattningar, terminal- och landbaserade yrken. Med hjälp av modern teknik återskapas verkligheten vad avser tekniska gränssnitt för lastning och lossning, resans genomförande och marknad, samt kommunikativa gränssnitt mellan fartyg, operatör, kund och leverantör.  

Används i kurserna: Grundläggande sjötransportteknik, Sjötransport av bulklaster, Sjötransport av tanklaster, Nödsituationer och skadekontroll samt Sjötransport av kondenserade gaser

ECDIS-simulator

I vår ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) från tillverkaren Kongsberg, har vi 10 arbetsstationer, vilka utgörs av bärbara datorer, som arbetar  trådlöst mot en server. Här utförs förberedande övningar i ruttplanering på ENC (Electronic Navigational Chart). Vid uppkörning tas datorerna med och kopplas in i navigationssimulatorn. Detta leder till kunskaper som motsvarar IMO ECDIS Model kurs (IMO Model Course 1.27).

Används i kursen: Navigationssystem B

GMDSS-simulator

I vår GMDSS-radiosimulator från tillverkaren TRANSAS skapas möjligheter för de studerande att lära sig hantera all GMDSS-utrustning för ROC- och GOC- utrustade fartyg.  Anropsförfarande, nöd- samt säkerhetsprocedurer övas med olika kommunikationsspel. ”Live anrop” och trafik mot riktiga kustradiostationer via VHF-, MF-, HF- samt satellitsystem görs på våra fartygsradiostationer. Detta ger en större förståelse för hur radiosystemen fungerar i verkligheten, än vad simulerad miljö kan ge. IMO kraven för ROC (Model Course 1.26) och GOC (Model Course 1.25) uppfylls av denna simulator och dess fartygstationer.  

Används i kurserna: Radiokommunikation ROC och Radiokommunikation GOC 

Maskinrumssimulator

I sjökaptensprogrammet används denna simulator främst för att bekanta sig med de tekniska systemen ombord.

Används i kursen: Maskin- och elteknik

Sjösäkerhetscentrum

För träning och livräddning och i att överge fartyg har vi en välutrustad övningsplattform. På Sjösäkerhetscentrum tränar vi övergivande av fartyg, brandsläckning och annan sjösäkerhet.

Till vårt förfogande har vi rökdykarutrustning, helikopterattrapp, livbåtar, livflottar etc.

För utbildning i brandbekämpning i större skala använder vi Räddningstjänstens utbildningsanläggning Karholmen i Torslanda.

Används i kurserna: Grundläggande säkerhet och Avancerad säkerhet

Övningsfartyg

Under utbildningen använder vi övningsfartyg för att träna vissa moment som enbart kan göras i verkligheten. Till detta hyr vi in övningsfartyg. Under de senaste åren har vi använt oss av forskningsfartyget R/V Skagerrak eller expeditionsfartyget M/S Origo.

Används i kursen: Manövrering och girplanering 

Sidansvarig Publicerad: må 11 apr 2016.