Kurser

Uppflyttningskrav

För att säkerställa att du har med dig tillräckliga kunskaper för varje termin finns så kallade uppflyttningskrav på programmet. Uppflyttningskraven måste vara avklarade för att få påbörja en ny termin och består av poänggränser.

Spärrkurser​

För att säkra att teori och praktik varvas finns spärrkurser för studenter antagna 2008 och senare. För att få börja en praktikperiod finns krav på godkända teoretiska kurser och till vissa teoretiska kurser finns krav på sjötid.

Ersättningskurser

Kurser byts ut och uppdateras. Om du inte är klar med en gammal kurs och det har gått mer än två år sedan kursen lades ner, måste du läsa nya kurser som motsvarar den gamla kursen.

Kurshemsidor i PingPong

De flesta kurser har en kurshemsida i Pingpong. Om du inte kommer åt  kurshemsidan kan det bero på att du inte är registrerad på kursen. Kontakta i så. Kontakta i så fall studentcentrum@chalmers.se. Om du är registrerad på kursen men ändå inte kommer åt kurshemsidan, kontakta någon av lärarna i kursen.

Tillgodoräknande av hel kurs

Tillgodoräknande av hel kurs ansöks om i Studentportalen och beslutas av utbildningssekreteraren. Om du läst den eller de kurser du tänkt tillgodoräkna på en annan högskola måste du bifoga resultatintyg och kursplaner till din ansökan.

Tillgodoräknande på del av kurs

Tillgodoräknande på del av kurs beslutas av examinator. Tillgodoräknande på del av kurs ska ansökas om genom nedanstående blankett oavsett om du förvärvat dina kunskaper vid Chalmers eller en annan högskola.

Ansökan om tillgodoräknande på del av kurs (pdf)

Sidansvarig Publicerad: on 09 dec 2020.