Kontaktuppgifter

Programledning för Sjökapten

Programansvarig leder utbildningsprogrammet och ansvarar för att utbildningsplaner och kursplaner motsvarar utbildningens mål.

Johan Hartler
031-772 60 84
 
Utbildningssekreteraren planerar och följer upp programmet, hanterar studenter som byter till Chalmers från en annan högskola samt tillgodoräknande från andra program och högskolor.

Matilda Milding
031-772 11 75
 
Studievägledaren stödjer inskrivna studenter i olika studiesituationer.
Vänd dig till din studievägledare om du har frågor kring programstruktur, kursval, studieuppehåll, fordringar för examen, arbetsmarknad och hur du lägger upp studierna. Du kan kontakta din studievägledare om du får problem under utbildningen, studievägledaren har tystnadsplikt.


Lilian Sandström
031-772 11 83
 
Om du vill träffa någon av oss är det alltid bäst att först boka in en tid via e-post så att vi säkert har tid för dig. Berätta gärna ditt ärende i ditt mail. Mattias och Lilian har sina kontor i samma lokaler som Studentcentrum Lindholmen på entrévåningen av hus Saga. Johan har sitt kontor på våning 3 i hus Saga.


 
Institutionens expedition
I hus Saga på plan tre finns Institutionen för sjöfart och marin tekniks expedition. Här hämtar du tentor och intygsamt granskar tentor från kurser som institutionen gett. Du kan också beställa intyg på fartygsförlagd utbildning.

Sidansvarig Publicerad: to 07 jan 2021.