Fartygsförlagd utbildning

Under dina studier till sjökapten kommer du att göra 360 dagar fartygsförlagd utbildning uppdelat på fem perioder. För att hinna med utbildningen på fyra år ingår praktik under en sommar. Institutionen Mekanik och maritima vetenskaper samarbetar med Sjöfartens Utbildnings Institut, SUI och med svenska rederier som ställer praktikplatser till förfogande.


Praktiken är studiemedelsberättigad och omfattar 75 hp på sjökaptensprogrammet. Rederierna som ställer utbildningsplatser till förfogande står för ev. resekostnader samt kost och logi. 

Pass och sjöfartsbok

På fartygsförlagd utbildning måste du ha med giltigt pass. Om du inte har ett pass behöver du ansöka om det i god tid före praktikperioden. Du behöver också ha en sjöfartsbok, vilket är en ID-handling för sjöfolk. Den ansöker du om hos Transportstyrelsen. ​

Pass - Polisens information

Transportstyrelsen - Sjöfartsbok​

Läka​​rintyg

Enligt internationella regelverk måste alla som arbetar till sjöss ha ett speciellt läkarintyg. När du mönstrar på måste du alltid ha med ditt giltiga läkarintyg. På Transportstyrelsen hemsida finns information om varför det behövs och hur du gör för att få ett läkarintyg.

Frågor

Kontakta Lars Telestam om du har frågor om fartygsförlagd utbildning.
​​

Sidansvarig Publicerad: ti 13 mar 2018.