Examensarbete

Under läsperiod 2 och 3 i årskurs 4 genomför du ett examensarbete på 15 hp tillsammans med en annan student.Examensarbetet är en del av en kurs som även innehåller föreläsningar och obligatoriska moment så som  språklig handledning. För att få börja med examensarbetet måste minst 120 hp inom programmet (exkl. fartygsförlagd utbildning) vara avklarade.
 

Webbanmälan för exjobb

Studenter registrerar sig genom att fylla i formuläret Webbanmälan exjobb. Det ska göras senast en vecka in på läsperioden där examensarbetet påbörjas.

Webbanmälan exjobb​

Arbetsgång för examensarbete

På Studentportalens centrala sidor om examensarbete, se länken i högermarginalen, hittar du information om anvisningar, mallar, rutiner och checklistor som finns examensarbete.

 1. Hitta en intressant och bra frågeställning/ämne och en tillgänglig handledare.

 2. Registrera arbetet under terminens första vecka via webbanmälan för exjobb.

 3. Ta reda på vad som finns skrivet inom området sedan tidigare.

 4. Fundera ut vilken metod som passar bäst för att besvara frågeställningen.

 5. Gör en tidsplan.

 6. Skriv en planeringsrapport (lämnas in senast tre veckor in på terminen)

 7. Fördjupa dig i ämnet genom att läsa in tidigare forskning och teori.

 8. Utarbeta enkäter, intervjumallar, experiment eller liknande vid behov.

 9. Genomför datainsamlingen.

 10. Analysera och diskutera resultaten utifrån tidigare forskning och egna data.

 11. Dra om möjligt slutsatser.

 12. Presentera arbetet i en skriftlig rapport och en muntlig framställning.

 13. Opponera på annans arbete.

Sidansvarig Publicerad: ti 13 mar 2018.