Utbildningsbevis

​Utöver den sjöingenjörsexamen du kan ta ut efter avslutat program, så kan du under programmets gång ta ut tre stycken utbildningsbevis om du t.ex. ska ansöka till kustbevakningen eller ska sommarjobba.

Tänk på att för att utbildningsbevisen ska gå att använda som underlag för behörighet måste du också ha tillräcklig sjötid. Det är också bra att känna till att utbildningsbevisen tar ut varandra: Om du tar ut klass VII har du den och samtliga behörigheter med högre nummer (dvs. också VIII). Om du tar ut klass V har du alltså samtidigt klass VII och VIII.

De kurser du behöver för att ta ut respektive utbildningsbevis är:

Maskinbefäl klass VIII
SJO555 Grundläggande fartygsmaskinteknik
SJO560 Fartygsmaskinsystem
SSY032 Grundläggande elteknik
SSY036 Styrteknik


Maskinbefäl klass VII
LEU743 Styr- och reglersystem
LNB802 Mekanik och hållfasthetslära
LSP193 Marinteknisk engelska
MVE335 Matematik 1
MVE340 Matematik 2
SJO062 Ång- och kylanläggningar
SJO114 Grundläggande säkerhet
SJO555 Grundläggande fartygsmaskinteknik
SJO560 Fartygsmaskinsystem
SJO701 Strömningslära och termodynamik
SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet
SJO845 Underhållsteknik
SSY032 Grundläggande elteknik
SSY036 Styrteknik

Maskinbefäl klass V
LEU743 Styr- och reglersystem
LEU751 Reglerteknik
LNB726 Avancerad elteknik
LNB802 Mekanik och hållfasthetslära
LSP193 Marinteknisk engelska
MVE335 Matematik 1
MVE340 Matematik 2
SJO062 Ång- och kylanläggningar
SJO114 Grundläggande säkerhet
SJO547 Skepps- och lastsäkerhet
SJO555 Grundläggande fartygsmaskinteknik
SJO560 Fartygsmaskinsystem
SJO570 Sjöfartens miljöpåverkan
SJO701 Strömningslära och termodynamik
SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet
SJO757 Organisation och ledarskap ombord
SJO845 Underhållsteknik
SSY032 Grundläggande elteknik
SSY036 Styrteknik

Kurser som dessa kurser har ersatt, eller som senare har ersatt dessa kurser (se Studentportalens förteckning över utbyteskurser) kan också användas för att uppfylla kraven.

Du ansöker om utbildningsbevis klass VII och V genom Studentportalens funktion Ansök om examen. Utbildningsbevis klass VIII ansöker du om genom att skicka ett mail till lotta.sjogren@chalmers.se.

Sidansvarig Publicerad: fr 15 apr 2016.