Spärrkurser och uppflyttningskrav

Spärrkurser

Spärrkurser är kurser du måste ha klarat för att få börja en viss praktikperiod. Nedan ser du dessa kurser för respektive praktikperiod.

Praktikperiod 1 (Årskurs 1, läsperiod 3): Godkänt resultat i SJO112 Grundläggande säkerhet.
 
Praktikperiod 2 (Årskurs 2, läsperiod 4): Godkänt resultat i SJO555 Grundläggande fartygsmaskinteknik, SJO560 Fartygsmaskinsystem och SSY032 Grundläggande elteknik.
Praktikperiod 3 (Årskurs 3, läsperiod 2): Godkänt resultat i LNB660 Verkstads/motorteknik och LET683 Kvalificerad elpraktik.

Praktikperiod 4 (Sommar mellan årkurs 3 och 4): Godkänt resultat i LNB484 Underhållsteknik, LNB726 Avancerad elteknik och SJO061 Ång- och kylanläggningar.
 

Uppflyttningskrav

Uppflyttningskrav innebär att du måste ha klarat ett visst antal högskolepoäng och vissa bestämda kurser för att få flyttas upp till en viss programtermin, vilket krävs för att få börja kurserna på den terminen.

Programtermin 3 (Höst årskurs 2): Minst 25h p inom programmet och godkänt resultat i antingen MVE335 Matematik 1 eller MVE340 Matematik 2.

Programtermin 4 (Vår årskurs 2): Godkänt resultat i SSY032 Grundläggande elteknik samt godkänd laboration i SSY036 Styrteknik (kursmoment 0209).

Programtermin 5 (Höst årskurs 3): Minst 45 hp inom programmet och godkänt resultat i MVE335 Matematik 1 och MVE340 Matematik 2.

Programtermin 7 (Höst årskurs 4): Minst 90 hp inom programmet och godkänt resultat i LNB726 Avancerad elteknik, LSP193 Marinteknisk engelska, SJO062 Ång- och kylanläggningar, SJO550 Grundläggande fartygsmaskinteknik, SJO560 Fartygsmaskinsystem, SJO700 Strömningslära och termodynamik, SSY032 Grundläggande elteknik och SSY036 Styrteknik.

Sidansvarig Publicerad: må 28 dec 2015.