Sjöingenjör

TISJL Program

Välkommen till Sjöingenjörsprogrammets programhemsidor

Här finns information för dig som är student på Sjöingenjörsprogrammet. Om du upptäcker felaktigheter i informationen eller saknar något kontakta programansvarig Johan Eliasson, johan.eliasson@chalmers.se

Detta är sjöingenjörsutbildningen

Är du en teknisk allätare, vill arbeta i spännande miljöer och är intresserad av hur teknik, miljöer och automatiserade processer fungerar? Då är detta en utbildning för dig. Som sjöingenjör har du ett stimulerande arbete där egna initiativ och problemlösning är ett krav och en del av vardagen. Du kommer tack vare din breda utbildning att vara eftertraktad både till sjöss och i land.

Arbetsområden

Som sjöingenjör är din arbetsmarknad stor. Då du går till sjöss får du som nyutexaminerad med genomförd praktik börja som 2:e fartygsingenjör ombord.Nästa steg är 1:e fartygsingenjör eller förste maskinist som det också kallas. Efter ytterligare sjötid har du möjlighet att bli "chief" eller teknisk chef. Då har du det tekniska ansvaret ombord. Skulle du vilja gå iland finns det möjligheter till ansvarsfulla jobb som driftingenjör inom till exempel kraft-, tillverknings-, eller processindustrin. Du kan även arbeta inom transport-, hamn-, och rederiverksamhet. Arbetsmarknaden är idag global och fartyg som arbetsplats gör att man i många fall kan bo var man vill.

Utbildningens innehåll

Studierna är i första hand inriktade mot utbildning till maskinbefäl på handelsfartyg. Detta innebär att utbildningen innefattar sjöpraktikkrav (60 högskolepoäng - 10 månader) samt krav på praktisk el- och verkstadspraktik för att få ut en behörighet för Maskinbefäl klass V. De studenter som inte har sjötid sedan tidigare kommer därför att varva teori och praktik under utbildningen. Utbildningens totala längd blir då fyra år för studenter utan sjötid och tre år dem som redan har sjötid (motormansbehörighet).
Utbildningen omfattar fyra huvudområden som förbereder dig för arbetsuppgifterna ombord:

Att förstå och ansvara för fartygets säkerhet, liv, hälsa och miljö

  • Att förstå och ansvara för fartygets tekniska system och drift
  • Administrativt arbete som budgetarbete, reservdelshantering, planering av resurser och förberedelser inför varvsbesök
Utöver fackämnen ingår också ett antal baskurser i programmet.

För att kunna tillgodogöra dig utbildningens fartygspraktik behöver du ett godkänt läkarintyg för sjöfolk. Detta skall uppvisas vid den första fartygsförlagda utbildningen.

Sidansvarig Publicerad: to 28 mar 2019.