Kurser

Programplan 

Programplanen innehåller information om de kurser som krävs för examen enligt nuvarande och tidigare programplaner.

Spärrkurser

För att säkra att teori och praktik varvas finns spärrkurser för studenter antagna 2010 och senare. För att få börja en praktikperiod finns krav på godkända teoretiska kurser och till vissa teoretiska kurser finns krav på sjötid. Den som läser programmet på tre år utan fartygsförlagd utbildning påverkas inte.

Ersättningskurser

Sjöingenjörsprogrammet är ett levande program där kurser uppdateras och byts ut. Om du saknar resultat i en kurs som är nedlagd och där omtentor inte ges längre (omtentor ges i två år efter nedläggning) måste du läsa ersättningskurser. Du hittar en förteckning över ersättningskurser i högerspalten.

Ersättningskursen kan vara på färre poäng än kursen du skulle ha läst. Det innebär att du måste fylla upp resterande poäng med andra kurser, då kravet för examen är 180 högskolepoäng, exklusive praktikkurserna.

Valbara kurser

Under utbildningen finns möjlighet att läsa valbara kurser i årskurs fyra. Vilka kurser som erbjuds varierar, eftersom de kaningå i flera program. I program- och utbildningsplanen hittar du de valbara kurserna

Använd sökfunktionerna Sök i kursutbudet och Sök i programutbudet, länkar finns i vänster- och högerspalten, för att hitta kurserna i Chalmers utbildningsutbud. När en kurshemsida finns i PingPong visas en hus-symbol som leder till denna sida.

Kurshemsidor i PingPong

De flesta kurser har en kurshemsida i Pingpong. Om du inte kommer åt  kurshemsidan kan det bero på att kursregistrering saknas. Kontakta i så fall Studentcentrum.

Tillgodoräknande på del av kurs

Tillgodoräknande på del av kurs beslutas av examinator och rapporteras i LADOK som resultat på del av studiekurs. Tillgodoräknande på del av kurs gäller oavsett om du förvärvat dina kunskaper vid Chalmers eller en annan högskola.

Ansökan om tillgodoräknande på del av kurs (pdf)

Sidansvarig Publicerad: on 09 dec 2020.