Fartygsförlagd utbildning

Under dina studier till sjöingenjör kommer du att göra sjöpraktik i totalt tio månader och el- och verkstadspraktik i fyra månader. Institutionen för sjöfart och marin teknik samarbetar med Sjöfartens Utbildnings Institut, SUI och med svenska rederier som ställer praktikplatser till förfogande.

Praktiken är studiemedelsberättigad och på majoriteten av praktikplatser erbjuds även anställning enligt "Elevavtalet" som ger möjlighet till en liten inkomst vid sidan av studiemedel under praktiken. (OBS! Anställning och lön enligt elevavtalet kan inte garanteras). Rederierna som ställer utbildningsplatser till förfogande står för ev. resekostnader samt kost och logi. Ersättning för andra utlägg, exempelvis läkarintyg, kan variera.

Pass

På fartygsförlagd utbildning måste du ha med giltigt pass. Om du inte har ett pass behöver du ansöka om det i god tid före praktikperioden.

Läkarintyg

Enligt internationella regelverk måste alla som arbetar till sjöss ha ett speciellt läkarintyg. När du mönstrar på måste du alltid ha med ditt giltiga läkarintyg. På Transportstyrelsen hemsida, se länk till höger, finns information om varför det behövs och hur du gör för att få ett läkarintyg.

Frågor

Kontakta Lars Telestam om du har frågor om fartygsförlagd utbildning.

Sidansvarig Publicerad: on 02 mar 2016.