Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KFK150 - Tillämpad optisk spektroskopi
 
Ägare: TKMTA
5,0 Poäng (ECTS 7,5)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: C
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0195 Tentamen 5,0p Betygskala: TH   5,0p   Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

TKBIA BIOTEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TKEFA KEMITEKNIK MED FYSIK, Årskurs 4 (valbar)
TKMTA KEMITEKNIK, Årskurs 4 (valbar)
TKMTL KEMITEKNIK (INGENJÖRSEXAM.PÅ KEMIINGENJÖRSLINJEN), Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Bo AlbinssonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursen syftar till att ge förtrogenhet med olika former av optisk spektroskopi, med tyngdpunkt på deras tillämpningar inom kemi och kemiteknik.

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion av viktiga spektroskopiska tekniker. Utgående från en repetition av kvantmekaniska grunder, behandlas elektro-magnetisk strålning och dess växelverkan med materia samt relevant teori för att förstå denna växelverkan.
Kursen behandlar vidare vibrationsspektroskopi (IR och Raman), spektroskopi med ultraviolett/ synligt ljus, lasertekniker, fotoelektronspektroskopi (ESCA) och emissionsspektroskopi, med tyngdpunkt på dessa teknikers tillämpningar.
Föreläsningarna omfattar praktisk användning av kvantmekaniska operatorer, teorin för rotations- och vibrationsrörelse och för elektronexcitationer, urvalsregler samt användningen av störningsteori. Teorin för och användningen av elektron-, vibrations- och rotationsspektra belyses på föreläsningarna och illustreras genom laborationer och övningsuppgifter.

Litteratur

Modern Spectroscopy 3:e upplagan, J. Michael Hollas, John Wiley & Sons

Examination

Skriftlig och/eller muntlig tentamen och godkänt laborationsprojekt.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.