Ackrediterade masterprogram

M-programmet har ett antal ackrediterade masterprogram, d.v.s. de är godkända som avslutningar på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik.

Garantiplats

Som M-student har du garantiplats till vissa av de ackrediterade masterprogrammen.
Obs!
Detta innebär platsgaranti till något av dessa program. Om det skulle uppstå platsbrist innebär det att du i så fall erbjuds plats på ett lägre prioriterat alternativ av programmen med garantiplats. 

Masterprogram med garantiplats för dig som är M-student

 • Fordonsteknik
 • Hållbara energisystem
 • Industriell ekologi
 • Marin teknik
 • Materialteknik
 • Produktionsteknik
 • Produktutveckling
 • Tillämpad mekanik

Masterprogram utan garantiplats för dig som är M-student

 • Matematik och beräkningsteknik
 • Nukleär vetenskap och teknik
 • Kvalitets- och verksamhetsutveckling
 • Ljud och vibrationer
 • Supply Chain Management
 • Systemteknik, reglerteknik och mekatronik
 • Lärande och ledarskap 
 • Medicinsk teknik

Särskilda förkunskapskrav

För att bli antagen kan förkunskapsgivande kurs krävas och det kravet kan uppfyllas t.ex. genom valbar kurs i M3. Vilka kurser som är förkunskapskrav/rekommenderad för vilket program hittar du under länken Särskilda förkunskapskrav i vänstermenyn.

Sidansvarig Publicerad: ti 05 jan 2021.