Särskilda förkunskapskrav

Vissa Masterprogram har speciella förkunskapskrav. För att uppfylla detta krav utnyttjar du dina valbara kurser i årskurs 3.

Mer information om de valbara kurserna i M3 hittar du till höger under rubriken bilagor.

Vilka kurser som gäller för vilket Masterprogram ser du i tabellen nedan.

OBS! Här listas enbart Masterprogram ackrediterade till M.
 

 Ackrediterade Masterprogram

med platsgaranti

Förkunskapskrav Rekommenderad kurs
Materials Engineering     
(MPAEM)
   
Applied Mechanics
(MPAME)
MHA021, Finit elementmetod  
Automotive Engineering
(MPAUT)
   
Industrial Ecology
(MPECO)
   
Naval Architecture and Ocean Engineering
(MPNAV)
  MHA021, Finit elementmetod
Product Development
(MPPDE)
MMF092, Maskinkonstruktion
alternativt
MHA021, Finit elementmetod
 
Production Engineering
(MPPEN)


 
Sustainable Energy Systems
(MPSES)

ENM025 Energiomvandling alternativt
MTF114, Värmeöverföring
 

Ackrediterade Masterprogram

(utan platsgaranti)

Förkunskapskrav Rekommenderad kurs
Engineering Mathematics
(MPENM)
MVE100, Transformer-
och differentialekvationer     
 
Quality and Operations Management
(MPQOM)

 TEK125, Logistik
Sound and Vibration
(MPSOV)
  VTA121, Ljud och vibrationer
Supply Chain Management
(MPSCM)

 TEK125, Logistik
Systems, Control and Mechatronics
(MPSYS)

Biomedical Engineering (MPBME)
 
 
 

MVE100, Transformer-
och differentialekvationer
PPU055, Virtuell produktion MVE100, Transformer-
och differentialekvaioner

Nuclear Science and Technology (MPNUE)


MVE100, Transformer-
och differentialekvaioner

Sidansvarig Publicerad: on 30 dec 2020.