Kandidatarbete Maskinteknik

Poängkrav

För att vara behörig att söka ett kandidatarbete krävs att du efter läsperiod 1 har godkända resultat omfattande minst 105 hp. Du ska också vara inskriven H04 eller senare.
 
Uppfyller du inte poängkravet ska du kontakta din studievägledare och bokar tid för att göra en individuell studieplan.

Generella kompetenser 

I kandidatarbetet ingår ett obligatoriskt programspecifikt nollmoment, även kallat generella kompetenser.

Detta moment ska säkerställa att du som student har de färdigheter som krävs för att genomföra kandidatarbetet.

Att du har närvarat vid de olika momenten ska styrkas, endera direkt under aktiviteten eller via närvarokonfirmation. 

Arbetsmaterial

Här hittar du föreläsningsmaterial och andra dokument för de obligatoriska momenten (uppdateras löpande).


Obligatoriska moment

Forskningssmetodik

Introduktion Forskningsmetodik M Kandidat.pdfIntroduktion Forskningsmetodik M Kandidat.pdf

Tre föreläsningar och ett redovisningstillfälle. Anmäl dig till ett redovisningstillfälle i Canvas under Generella kompetenser, kandidatarbete våren 22. 

 

Fackspråks handledningstillfällen 1, 2 och 3


Föreläsning gruppdynamik


Övning i gruppdynamik:
Bokning sker via Canvas.


Informationskompetens

Intro_Kandidatarbete_M_VT2022.pdfIntro_Kandidatarbete_M_VT2022.pdf


Immaterialrätt

Du ska delta vid ett av fyra tillfällen, max antal deltagare per tillfälle är 50-70. 
Fyra tillfällen: 220325, 220328, 220330 (sal ED) och 220401(sal ED) reservation för ev. ändringar

Bokning: görs i canvas, men zoom används för bekräftelse av närvaro i sal.


Godkänd kursvärdering
Detta moment uppfylls genom dokumenterad närvaro vid kursnämndsmöte, alternativt dokumenterat deltagande vid M-programmets årliga årskursuppföljning. Obs berör enbart studenter med programtillhörighet Maskinteknik.

Sidansvarig Publicerad: må 28 mar 2022.