Kandidatarbete Maskinteknik

Poängkrav

För att vara behörig att söka ett kandidatarbete krävs att du efter läsperiod 1 har godkända resultat omfattande minst 105 hp. Du ska också vara inskriven H04 eller senare.
 
Uppfyller du inte poängkravet ska du kontakta studievägledare Joel Eriksson, joel.eriksson@chalmers.se, och bokar tid för att göra en individuell studieplan.

Generella kompetenser 

I kandidatarbetet ingår ett obligatoriskt programspecifikt nollmoment, även kallat generella kompetenser.

Detta moment ska säkerställa att du som student har de färdigheter som krävs för att genomföra kandidatarbetet.

Att du har närvarat vid de olika momenten ska styrkas med hjälp av ett arbetskort som du tar med till varje tillfälle och få signerat av resp. föreläsare/lärare. Arbetskortet delas ut i januari samband med uppstartsmötet för hela kandidatarbetet.

Arbetsmaterial

Här hittar du föreläsningsmaterial och andra dokument för de obligatoriska momenten (uppdateras löpande).

Obligatoriska moment

Forskningssmetodik

Tre föreläsningar och ett redovisningstillfälle. Anmäl dig till ett redovisningstillfälle i Canvas under Generella kompetenser M, kandidatarbete våren 20. Är du berörd så har du fått en inbjudan. Uppstår förhinder för närvaro, så får innehållet redovisa skriftligt, 1-2 sidor. Kontakta Lars-Ola Bligård för att lämna in underlaget för bedömning. Instruktion: Läs föreläsningsunderlaget. Reflektera med hjälp av en egen formulerad fråga som besvaras skriftligt och berör ert kandidatarbete.

Här kommer info om respektive Fö i efterhand.


Fackspråks handledningstillfällen 1, 2 och 3

Övning i gruppdynamik:
Bokning sker via Canvas.


Immaterialrätt

Du ska delta vid ett av tre tillfällen, max antal deltagare per tillfälle är 50-70.

Bokning:: tillfällena för immaterialrätt skjuts upp tills vidare. Vi arbetar på att få till en lösning där vi kan genomföra momentet under maj. skriv in ditt namn.


Godkänd kursvärdering
Detta moment uppfylls genom dokumenterad närvaro vid kursnämndsmöte, alternativt dokumenterat deltagande vid M-programmets årliga årskursuppföljning.

Publicerad: to 19 mar 2020.