Valbara kurser M3

Du väljer kurser genom att gå in på dina Studenttjänster och sedan på Kursval
Valet inför vårterminen 2020 läsperiod 3 öppnar 19:e november och stänger 9:e december klockan 23.59.

Förkunskapskrav

Kurserna i M3 bygger på kunskaper från M1 och M2. Du som har kurser efter dig måste tänka igenom din studiesituation och planera hur du skall jobba ikapp dessa kurser.

Kontakta din studievägledare om du behöver hjälpa att lägga upp en individuell studieplan

MTS-krav

Du måste ha läst en MTS-kurs (människa teknik samhälle) om minst 7,5 hp för att uppfylla kraven för en civilingenjörsexamen. MTS-kurser kan läsas under kandidatdelen (år 1-3) eller masterdelen (år 4-5).
Det är möjligt att välja andra MTS-kurser än de som ingår i Maskinteknik. Du hittar MTS-kurser genom att kryssa i rutan MTS när du söker efter kurser i Studentportalen.

Masterprogrammen Industrial Ecology MPTSE, Materials Engineering MPAEM och Production Engineering MPPEN uppfyller automatiskt MTS-kravet då de har obligatoriska kurser som är MTS-klassade.

Valfria kurser 2020 - läsperiod 3

Information om valbara kurser finns nedan. 

Allmän informationM_år3_Kurs_o_kandidatarbetesval_2019.pdfM_år3_Kurs_o_kandidatarbetesval_2019.pdf

Logistik TEK125.pdfTEK125.pdf

Objektorienterad progr. i Pythondat171-kursval-2019.pdfDAT171_2019.pdf
Transformer_och_differentialekvationer_valinfo_Nov_2019.pdfMVE100_Transf_o_diffekv_2019.pdf Simulering fjäder Springs (konverterad).movSprings (konverterad).mov  

VärmeöverföringMTF115_Course introduction_2020_191105.pdfMTF115_191105.pdf

MTS-kurs PPU061 kurspresentation M_Z 2019.pdfPPU061_M_Z 2019.pdf

Val av kurser från annat program

Om du vill välja kurser från andra program så måste du söka dispens (behövs ej för MTS-kurser). Kontakta då din utbildningssekreterare.

Kom ihåg att det är du själv som ansvarar för att kontrollera förkunskapskraven vid val av kurser utanför programmet.

Publicerad: ti 05 nov 2019.