Valbara kurser M3

Du väljer kurser genom att gå in på dina Studenttjänster och sedan på Kursval
Valet inför vårterminen 2019 läsperiod 3 öppnar 20:e november och stänger 11:e december klockan 23.59.

Förkunskapskrav

Kurserna i M3 bygger på kunskaper från M1 och M2. Du som har kurser efter dig måste tänka igenom din studiesituation och planera hur du skall jobba ikapp dessa kurser.

Kontakta din studievägledare om du behöver hjälpa att lägga upp en individuell studieplan

MTS-krav

Du måste ha läst en MTS-kurs (människa teknik samhälle) om minst 7,5 hp för att uppfylla kraven för en civilingenjörsexamen. MTS-kurser kan läsas under kandidatdelen (år 1-3) eller masterdelen (år 4-5).
Det är möjligt att välja andra MTS-kurser än de som ingår i Maskinteknik. Du hittar MTS-kurser genom att kryssa i rutan MTS när du söker efter kurser i Studentportalen.

Masterprogrammen Industrial Ecology MPTSE och Production Engineering MPPEN uppfyller automatiskt MTS-kravet då de har obligatoriska kurser som är MTS-klassade.

Valfria kurser 2019 - läsperiod 3

Information om valbara kurser finns nedan.

Logistik, TEK125Kursinfo för M - 2017-11-01.pdfTEK125_17-11-01.pdf Annat KURS_PM_Logistik_M_2017.pdfKURS_PM_Logistik_M_2017.pdf

Objektorienterad progr. i Python, DAT171 python_pres_nov17.pdfpython_pres_nov17.pdf
MVE100 Transformer_och_differentialekvationer_valinfo_Nov_2015.pdfvalinfo_Nov_2015.pdf Simulering fjäderSprings (konverterad).movSprings (konverterad).mov  
MTF115 Kurspresentation MTF114 Värmeöverföring.pdfKurspresentation MTF115.pdf

MTS-kurs PPU061 PPU061 kurspresentation M_Z inför 2018.pdfPPU061 kurspresentation_2018.pdf

Val av kurser från annat program

Om du vill välja kurser från andra program så måste du söka dispens (behövs ej för MTS-kurser). Kontakta då din utbildningssekreterare.

Kom ihåg att det är du själv som ansvarar för att kontrollera förkunskapskraven vid val av kurser utanför programmet.

Publicerad: må 25 apr 2016. Ändrad: on 14 nov 2018