Programbeskrivning

Civilingenjörsutbildningen i maskinteknik syftar till att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna leda och delta i utvecklingen och utformningen av industriella produkter, processer och system för en hållbar samhällsutveckling. Vidare förbereder utbildningen för arbete inom andra delar av samhället där analys och hantering av komplexa problemställningar är av betydelse.
Studenten skall ges goda möjligheter för utveckling av personliga egenskaper och attityder som bidrar till professionell integritet och ett framgångsrikt yrkesliv.

I vänstermenyn finns länkar till sökfunktionen för att hitta program- och utbildningsplaner, samt kursplanerna i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.
Utbildningsplanen ger en detaljerad beskrivning av programmets mål, krav, och upplägg. Programplanen visar hur kurserna är fördelade över året och över årskurserna. Här finns också länkar till kursplaner och kurshemsidor. Hus-symbolen visar att det finns en kurshemsida för kursen.

Sidansvarig Publicerad: må 24 apr 2017.