Kurs i informationskompetens

Fördjupade färdigheter i att söka information och källkritiskt granska dokument.

Kursen är obligatorisk och vänder sig till dig som läser på MI-programmet och ska börja med ditt examensarbete. Kursen består av ett salstillfälle á 3 timmar, samt en uppgift i pingpong. Den senare består av ett antal texter att läsa och en inlämningsuppgift som kontrollerar att du förstått innehållet. Närvarokontroll sker genom att blanketten "examinationsunderlag" signeras och stämplas vid salstillfället.
 

Syfte

Att effektivt kunna söka information samt kritiskt värdera och analysera informationskällorna har blivit en allt viktigare kunskap i takt med att informationsmängden och tillgängligheten har ökat. Det är en kunskap som behövs såväl under studietiden som i den framtida yrkesrollen.
Målsättningen är att kursdeltagarna ska få bättre förståelse för publicerings- och informationssökningsprocessen, få kunskap om litteratursökningsmetodik och sökteknik, få bättre kunskap att utföra informationssökningar och kritiskt granska informationen samt få kännedom om referenshantering.
 

Kursens mål är att:

  • ge kunskap om olika informationsresurser
  • ge träning i att utföra litteratursökning i databaser
  • ge insikt om vikten av källkritik och kvalitetsgranskning av information samt
  • ge kännedom om regler för källhänvisning.
 

Kursupplägg

Kursen består av ett salstillfälle med övningar på Biblioteket i datasalen. Övningarna tar upp vetenskaplig kommunikation, sökstrategier och utvärdering av informationskällor. Dessutom presenteras databaser som du får möjlighet att söka i. Tanken är att du ska söka litteratur för ditt examensarbete. Dessutom ingår ett självstudiepaket med inlämningsuppgift i pingpong, som ska göras efter övningarna i sal. Deadline för inlämningen av självstudieuppgiften ges under salstillfället.
 

Sidansvarig Publicerad: on 20 maj 2015.