Programråd

Ledamöterna i programrådet för Maskinikingenjör representerar olika ämnesområden, studenterna, programledningen och industrin.

Ordförande
Åsa Fasth Berglund​, programansvarig    

Externa representanter
Ingrid Bogren, Midroc
Anna Nyström, Volvo Group Operational Development
Jari Salo, Vattenfall
Haris Dedic, EDAG

Lärarrepresentanter    
Carl Johan Carlsson, Fackspråk
Kjell Melkersson, Produkt- och produktionsutveckling
Peter Olsson, Teknikens ekonomi och organisation
Peter Hammersberg, Material och tillverkningsteknik
Karin Munch, Tillämpad mekanik
Mats Alemyr, Produkt- och produktionsutveckling
Katarina Blom, Matematiska vetenskaper

Administratörer
Darya Heydari, studievägledare
Lars-Göran Ottosson, utbildningssekreterare

Studeranderepresentanter
Cornelia Wong, MI1
Filip Kleverud, MI2
Anna Hall, MI3
Fredrik Dahlsjö, SnH

Sidansvarig Publicerad: ti 04 apr 2017.