Platsgaranti på Masterprogram

Högskoleingenjörer med examen från Chalmers som uppfyller de särskilda behörighetskraven - eventuellt efter kompletterande studier - har platsgaranti på något masterprogram på Chalmers. Detta räknas från och med det år då studenten var behörig att söka Chalmers masterprogram för första gången.

Läs mer på Studentportalens centrala sidor om att välja masterprogram.

Sidansvarig Publicerad: må 12 maj 2014.