Programråd

Ordförande:
 • Lars Öhrström, programansvarig för Kemiteknik

Vice ordförande:

 • Björn Åkerman, programansvarig för Kemiteknik med fysik

Masterprogramansvariga:

 • Derek Creaser, masterprogramansvarig MPISC
 • Henrik Leion, masterprogramansvarig MPMCN

Lärarrepresentanter:

 • Tommy Gustafsson, institutionen för matematiska vetenskaper
 • Lennart Vamling, institutionen för kemi och kemiteknik
 • Lars Nordstierna, institutionen för kemi och kemiteknik
 • Elsebeth Schröder, institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
 • Anders Rasmuson, institutionen för kemi och kemiteknik

Externa representer:

 • Magnus Linsten, Akzo Nobel Surface Chemistry AB
 • Sofia Ore, GKN Aerospace
 • Monica Norrby, Miljöskyddsenheten, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Administratörer:

 • Maria Sörner, utbildningssekreterare K och Kf
 • Josephine Björk, studievägledare K
 • Emilia Fredriksson Rózsa, studievägledare Kf
Studeranderepresentanter:
 • Två representanter vardera utses av K- respektive KfKb-studerandesektionerna

Doktorandrepresentanter:

 • Två doktorandrepresentanter utses av doktorandsektionen

Publicerad: to 24 mar 2016. Ändrad: ti 16 apr 2019