Studieadministration

Här finner du information om den studieadministration som gäller för Sjöfart och logistik.

Övergripande information hittar du på Studentportalens gemensamma sidor.


Tillgodoräkning på del av kurs
För tillgodoräknande på del av kurs fattas beslut av examinator och rapporteras i LADOK som resultat på del av studiekurs. Tillgodoräknande på del av kurs gäller oavsett om du förvärvat dina kunskaper vid Chalmers eller en annan högskola.

Ansökan om tillgodoräknande på del av kurs


Kurshemsidor
Kurshemsidorna hittar du i PingPong. Om du inte kommer åt en kurs (aktivitet) i Pingpong beror det förmodligen på en kursregistrering saknas, hör av dig till Studentcentrum.

Sidansvarig Publicerad: må 12 dec 2016.