Kontakt

Varje program har en programledning som består av tre olika roller programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare.
 
Programansvarig leder utbildningsprogrammet och ansvarar för att utbildningsplaner och kursplaner som överensstämmer med utbildningens mål.
 
Utbildningssekreteraren arbetar med planering och uppföljning av programmet samt hanterar individuella studieplaner och tillgodoräknande av studier från andra program och högskolor.
 
Studievägledaren hjälper dig med eventuella frågeställningar som kan uppstå under studietiden, till exempel om du vill prata om studieuppehåll, studiemedel m.m. Till oss kan du komma med personliga problem. Vi har tystnadsplikt.

Institutionens expedition
I hus Saga på plan tre finns Institutionen för sjöfart och marin tekniks expedition. Här hämtar du tentor och certifikat samt granskar tentor från kurser som institutionen gett. Du kan också beställa intyg på fartygsförlagd utbildning.

Öppettider:
Måndag-torsdag 12.30-13.00.

Kontaktuppgifter för ditt program

Sidansvarig Publicerad: fr 20 nov 2015.