Kandidatarbete

Utbildningsprogrammet avslutas med ett kandidatarbete på 15 hp under vårterminen årskurs 3. För att få börja med kandidatarbetet måste minst 120 hp inom programmet vara avklarade.

Kandidatarbetet är en del av en kurs som även innehåller föreläsningar, biblioteksövningar och språklig handledning.

Anmäl dig till kandidatarbetet här
Webbanmälan exjobb​

I kurs-pm finns anvisningar för kandidatarbetet​.

Sidansvarig Publicerad: ti 05 jan 2021.