Reflektionsdagar

Varje vårtermin äger I-programmets reflektionsdagar rum. Då får varje årskurs riktad information på ett tema som är aktuellt för just den årskursen (val av inriktning, utbytesstudier, masterprogram etc).
 
Informationen brukar följas av en föreläsning/diskussion kring ett ämne som känns aktuellt för målgruppen och som vi uppfattar att studenterna har nytta av.
 
Deltagande på reflektionsdagarna är obligatoriskt. 
Tidpunkt för respektive årskurs reflektionsdag kommer att meddelas via Canvas. 


Sidansvarig Publicerad: ti 27 apr 2021.