Programråd

Programansvarig för Industriell ekonomi stöttas av ett programråd. Dess uppgift är att arbeta med och ge programansvarig råd i strategiska frågor. Rådet medverkar i utformningen av programmets utbildningsplan och hörs i viktiga frågor avseende programmets genomförande och ekonomi.
 
Programråd för civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi (TKIEK), 300 hp

Ordförande
Ola Hultkrantz, programansvarig TKIEK, Teknikens ekonomi och organisation (TME)/SOM

Lärarrepresentanter

Per Medbo, lärare TME/SOM

Marcus Holgersson, lärare TME/ES

Ida Gremyr, lärare TME/SML och masterprogramansvarig MPQOM


Studeranderepresentanter
Utses av studerandesektionen

Doktorand
Utses av doktorandsektionen

Externa ledamöter

Ragnar Bergvik, PWC

Erik Staxäng, Trendie AB

Maria Bryngelsson, Accenture

Marcus Assarlind


Administratörer
Gelena Andresian, Utbildningssekreterare, Student- och utbildningsavdelningen
Annelie Hämäläinen Levin, Studievägledare, Student- och utbildningsavdelningen

Sidansvarig Publicerad: ti 08 dec 2020.