Inriktningar

Under  vårterminen i årskurs 1 väljer I-teknologerna en av flera inriktningar. Varje inriktning består av fyra kurser à 7,5 högskolepoäng som läses under årskurs 2 och 3. Redan under grundstudierna får I-teknologen alltså forma den profil hon/han kommer ha som färdig civilingenjör.

Information om vilka inriktningar som är aktuella för nuvarande läsår finns under bilagor på denna sida. Inriktningar för kommande läsår kommer att läggas upp här efter informationstillfället i april.

Sidansvarig Publicerad: må 09 maj 2016.