Kontakt

Varje program har en programledning som består av tre olika roller programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare.
 
Programansvarig leder utbildningsprogrammet och ansvarar för att utbildningsplaner och kursplaner som överensstämmer med utbildningens mål.
 
Utbildningssekreteraren arbetar med planering och uppföljning av programmet samt hanterar individuella studieplaner och tillgodoräknande av studier från andra program och högskolor.
 
Studievägledaren ger information till och vägleder studenter utifrån behov och mål med studierna. Exempelvis arbetas det med individuella studieplaner som följs upp, samt handläggning av studieuppehåll och avbrott.

Kontaktuppgifter för ditt program

Sidansvarig Publicerad: to 01 dec 2016.