Kandidatarbete

Kandidatarbetet är på 15 högskolepoäng. I högskoleförordningens examensordning används beteckningen ”examensarbete” men på Chalmers använder vi ordet ”kandidatarbete”, detta för att inte blanda ihop det med det examensarbete som görs på masterprogrammen.
 
Ett projekt har ofta deltagare från olika civilingenjörsprogram. Programmajoritetens krav på generalla kompetenser gäller. Nedanstående gäller för E, D och IT.
 
Presentationerna från informationstillfället den 22 januari 2019 i HB4 ligger här


Kandidatarbete på E,D och IT består av två huvuddelar

För att få slutbetyg krävs godkänt betyg på bägge dessa delar:
•Generella kompetenser – ett paket av olika projektstödjande moment.
•Kandidatprojekt – examineras på den institution där projektet utförs.
 
Generella kompetenser
För E, D och IT ingår:

2 föreläsningar om Projektplanering/Planeringsrapport (ej obligatoriska)
F1: Se kurs-PM och TimeEdit för tid och sal
F2: Se kurs-PM och TimeEdit för tid och sal
Presentationer och dokument från föreläsningarna hittar ni här.


Föreläsningar och handledning i rapportskrivande (ges av Fackspråk och kommunikation)
Närvaro krävs vid 3 handledningstillfällen för att bli godkänd.
Fackspråks resurssida för kandidatarbetet

Kursen Informationskompetens (ges av Biblioteket)
Kursen innehåller både obligatoriska och frivilliga moment. Se hemsidan för mera information:Kandidatprojekt

Projektet utförs på en institution som tillhandahåller handledare och examinator.
Slutbetyg på kandidatarbetet ges när både projekt (15 hp) och generella kompetenser (0 hp) är godkända. Studentcentrum rapporterar momentet Generella kompetenser. Poäng för projektet och slutbetyget på kandidatarbetet rapporteras av den institution som ansvarar för projektet.

Monikas presentation från informationen om val av kandidatarbete ligger här:
Valinformation för E3 om kandidatarbetet hösten 2018

Lista med projekt som E-studenter kan välja
Lista med projekt E-studenter kan välja hösten 2018

Publicerad: ti 20 okt 2009. Ändrad: ti 22 jan 2019