Elektroteknik

TKELT Program

På dessa sidor finns information för dig som är student på civilingenjörsprogrammet Elektroteknik 300 hp.

Du som är intresserad av att söka till programmet hänvisas till den centrala informationssidan för programmet.

Om du upptäcker felaktigheter i informationen här eller tycker att någonting saknas, kontakta utbildningssekreterare
eller programansvarig under Kontakt.

Välkommen som ny student på Elektroteknikprogrammet!

Genom sin bredd ger Elektroteknikprogrammet dig en inträdesbiljett till en bred arbetsmarknad med goda framtidsutsikter – i Sverige, i Norden, inom EU eller varför inte ännu längre bort. Redan under din Chalmerstid kan du få erfarenhet av studier i något annat land genom något av våra utbytesprogram. Även om du väljer att stanna kvar på Chalmers kommer du att få möjlighet att knyta internationella kontakter under de avslutande två åren då du kommer att läsa på ett masterprogram tillsammans med studenter från vitt skilda delar av världen.

Elektrotekniken är ett spännande teknikområde som finns överallt i vårt samhälle och som dessutom är nödvändigt för att det moderna samhället skall fungera. Som blivande elektroingenjör har du en mycket stor möjlighet att bidra till att utveckla den framtida teknik som vi behöver för att skapa ett hållbart samhälle. Det börjar bli bråttom att hitta lösningar till hur vi skall producera elenergi på ett hållbart sätt och hur den skall transporteras över långa sträckor. Solcellsparker i Sahara och globala superelnät är kanske inte vilda fantasier så länge till. Det börjar också bli bråttom att få ut de där elbilarna på vägarna som vi så länge pratat om. Bilarna blir också allt intelligentare med elektronikens och datorteknikens hjälp och börjar kommunicera alltmer med sin omgivning.

Elektrotekniken används också för mobiltelefoni och datakommunikation, men också för satellitkommunikation och inom rymdtekniken när vi vill titta ut mot universum eller när vi vill studera jorden utifrån. Ett annat exempel är medicinsk utrustning på sjukhus. Den medicinska tekniken är starkt kopplad till elektrotekniken och den utvecklas just nu snabbt, t.ex stöter man allt oftare på begreppet ”eHealth”, dvs medicinsk vård på distans som möjliggörs av just kommunikationsteknik och informationsteknik. De här apparaterna, tjänsterna och systemen uppstår förstås inte av sig själv utan det behövs ingenjörer som skapar dem och ser till att de fungerar hela tiden. Ingenjörer som alltså jobbar med att utveckla, bygga och hålla igång produkter och system. Ingenjörerna har också en viktig roll i samhället i att kommunicera med ickespecialister om tekniken, dess möjligheter och faror och att arbeta för att tekniken används på ett ansvarsfullt sätt. Alla de användningsområden och aspekter på tekniken som nämndes ovan, kan du specialisera dig mot i den avslutande delen av utbildningen.

Men först har du tre innehållsrika år på kandidatdelen i elektroteknik framför dig.  Du måste vara beredd på att vi kommer ställa stora krav på dig redan från första dagen, studierna är tidskrävande och fordrar ett stort engagemang. I gengäld kommer du förhoppningsvis att känna en stor tillfredsställelse i att du hela tiden får möjlighet att utvecklas och lära dig nya saker!

Välkommen!

Hans Hjelmgren, programansvarig

​​​

Sidansvarig Publicerad: to 26 nov 2020.