Programråd

för högskoleingenjörsprogrammen Data- och Elektroteknik

Ordförande

Zoran Konkoli, programansvarig Di, Data- och informationsteknik

Vice ordförande

Arto Heikkilä, programansvarig Ei, Rymd-, geo- och miljövetenskap

Lärarrepresentanter

Kathryn Strong Hansen, Vetenskapens kommunikation och lärande (CLS)

Carin Sjöberg Hawke, Vetenskapens kommunikation och lärande (CLS)

Jan Jonsson, Data- och informationsteknik (CSE)

Peter Ljunglöf, Data- och informationsteknik (CSE)

Bertil Thomas, Elektroteknik (E2)

Thomas Hammarström, Elektroteknik (E2)

Studeranderepresentanter 

Utses av studerandesektionen

Doktorand
Utses av doktorandsektionen

Externa ledamöter

Mattias Almljung, Qamcom

Alixander Ansari, ADDQ

John Stenfelt, Ericsson

Goran Trninic, Emerson

Administratörer

Ingemar Josefsson, Utbildningssekreterare, Student- och utbildningsavdelningen
Rebecca Zandén, Studievägledare, Student- och utbildningsavdelningen

Sidansvarig Publicerad: ti 08 dec 2020.