Programbeskrivning


Elektroteknik 180 hp (högskoleingenjör)

Stora förändringar sker inom områden där eltekniken har en nyckelroll. Det kan gälla nya miljöanpassade energisystem, trådlösa nätverk eller drivsystem i bilar. En elektroingenjörsutbildning måste därför förändras i takt med branschens utveckling. Samtidigt finns det behov av grundläggande kunskaper som inte förändras lika snabbt. Med hjälp av grundkunskaper inom matematik och ellära lär du dig snart hur elektronik fungerar och konstrueras, hur elektriska signaler hanteras både teoretiskt och praktiskt samt hur systemen samverkar med omgivningen. För att utveckla stora system krävs samarbete mellan ingenjörer, ekonomer och beteendevetare. Det innebär mycket kontakter med andra människor, ofta på ett internationellt plan, varför det är en bra utbildning för dig som är intresserad av både människor och teknik.

 

Arbetsområden

En nyutexaminerad elektroingenjör arbetar oftast i en projektgrupp med utveckling, konstruktion och testning. Det kan gälla hybridbilar, antenner för satellitkommunikation eller mobilt bredband. Typiska arbetsområden kan också vara elkraftsproduktion och distribution, medicinsk teknik eller industriell automation. Kombinationsmöjligheterna är många och efter några år i yrkeslivet hittar vi också elektroingenjörer i rollen som entreprenör eller projektledare.

 

Utbildningens innehåll

I denna utbildning varvas teoretiska moment med praktiska övningar i form av laborationer och projektarbeten. Under första året läser du grundläggande kurser i matematik, ellära, elektronik, engelska, digital- och datorteknik samt programmering. Andra året läser du nästan bara elektrotekniska kurser som till exempel reglerteknik, elektrisk mätteknik, styrteknik och telekommunikation. Tredje året läser du fördjupningskurser inom olika områden. Du kan välja bland reglerteknik, inbyggda system, elektronikkonstruktion, telekommunikation och medicinsk teknik. Ett särskilt kurspaket erbjuder fördjupning inom elkraftsområdet. Du har även möjlighet att förlägga delar av din utbildning utomlands. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Om du vill fortsätta studera och finns det möjlighet att bygga på din examen med något masterprogram.

Sidansvarig Publicerad: ti 05 maj 2015.