Kontaktuppgifter

Programledningen för Elektroteknik, högskoleingenjör
 
Länk till kontaktpersoner, telefonnummer och e-postadresser

Boka gärna tid med din studievägledare. Tala gärna om vad du vill ta upp när du bokar tid.

Programansvarig leder utbildningsprogrammet och ansvarar för att utbildningsplaner och kursplaner som överensstämmer med utbildningens mål.
 
Utbildningssekreteraren arbetar med planering och uppföljning av programmet samt hanterar individuella studieplaner och tillgodoräknande av studier från andra program och högskolor.
 

Studievägledaren stödjer inskrivna studenter i olika studiesituationer. Vänd dig till din studievägledare om du har frågor kring programstruktur, kursval, studieuppehåll, fordringar för examen, arbetsmarknad och hur du lägger upp studierna.

Du kan kontakta din studievägledare om du får problem under utbildningen, studievägledaren har tystnadsplikt.

Sidansvarig Publicerad: to 07 jan 2021.