Examensarbete

Examensarbetet är ett avslutande utbildningsmoment som ger tillämpning och fördjupning av tidigare förvärvade kunskaper. Examensarbetet ska ge träning i självständig problemlösning och tidsplanering och vila på vetenskaplig grund. Det omfattar 15 högskolepoäng vilket innebär att arbetet omfattar minst tio hela arbetsveckor.

Normalt består examensarbetet av ett projektarbete av teknisk natur som vanligen utföres vid ett företag. Arbetet kan exempelvis vara en implementering av ett tekniskt system eller ett genomfört experiment. Arbetet avslutas med en skriftlig rapport samt en muntlig presentation (examination) vid vilken opposition förekommer
​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 14 aug 2020.