Programråd

Ordförande
Olof Wranne, programansvarig

Näringslivsrepresentanter
Ivar Frischer, Yovinn AB
Carl Berge, Bergeconsulting
Olof Stenlund, Alten
Rickard Franklin, Volvo Cars

Lärarrepresentanter

Sune Olsson, universitetslektor Tillämpad mekanik
Fia Börjesson, universitetsadjunkt Fackspråk och Kommunikation
Håkan Blomqvist, universitetslektor Matematiska vetenskaper
Johan Berglind, universitetsadjunkt Matematiska vetenskaper

Teknologrepresentanter
Utses av H-sektionen

Administratörsrepresentanter
Darya Heydari, studievägledare
Lars Göran Ottosson, utbildningssekreterare
​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 02 mar 2016.