Platsgaranti på Masterprogram för högskoleingenjörer

Högskoleingenjörer med examen från Chalmers som uppfyller de särskilda behörighetskraven - eventuellt efter kompletterande studier - har platsgaranti på något masterprogram på Chalmers. Detta räknas från och med det år då studenten var behörig att söka Chalmers masterprogram för första gången.

För läsåret 2016/17 gäller att designingenjörerna har garantiplats på två program:​

MPDES Industrial Design Engineering
Inga kurskrav utöver designingenjörsprogrammets programplan

MPIDE Interaction Design and Technology
Särskilda kurskrav gäller.

 
​​

Sidansvarig Publicerad: ti 23 aug 2016.