Examensarbete

Civilingenjörsstudenter genomför ett avslutande examensarbete om minst 30 hp under slutfasen av utbildningen. 

För alla, oavsett om man följer ett masterprogram eller ej, gäller informationen som finns nedan:

 

Master's thesis work

Institutionen för Data- och informationsteknik

Sidansvarig Publicerad: ti 30 aug 2016.