Programråd

Ordförande

Roger Johansson, Data- och informationsteknik, Programansvarig

Lärarrepresentanter

Jan Jonsson, Data- och informationsteknik
Vakant, Data- och informationsteknik
Vaktant med t.f. Magnus Gustafsson, Vetenskapens kommunikation och lärande
Peter Hegarty, Matematiska vetenskaper

Studeranderepresentanter utses av teknologsektionen

Externa ledamöter

Linda Ekener Mägi, Ericsson AB
Björn Villing, Volvo AB
Kent Vahlén, Altran
Peter Haglund, Palmenco

Administratörer

Hadi Zarshamfar, Utbildningssekreterare, Student- och utbildningsavdelningen
Ingegerd Nilsson, Studievägledare, Student- och utbildningsavdelningen


Masterprogramansvariga är adjungerade vid behov. 

Sidansvarig Publicerad: on 21 jun 2017.