Masterprogram

Efter de tre första åren på programmet söker du som student till ett avslutande masterprogram. För att erhålla en civilingenjörsexamen i datateknik finns följande masterprogram att välja mellan. Det skiljer sig dock åt vad gäller garantiplats vid programmen.


Garantiplats:

  • Computer Systems and Networks, MPCSN
  • Computer Science-Algorithms, Languages and Logic, MPALG
  • Interaction Design and Technologies, MPIDE

För ovan program gäller att om du som student antagits till civilingenjörsprogrammet i datateknik och uppfyller de allmänna kraven för att antas på ett masterprogram, så är du garanterad plats på något av programmen. Det finns inget krav på att ha läst speciella kurser under de tre första årens studier för programmen MPCSN och MPALG, men för programmet MPIDE finns särskilda kurskrav, se länk om särskilda kurskrav.

Till följande program har du som student inte garantiplats:

  • Lärande och Ledarskap, MPLOL
  • Embedded Electronic System Design, MPEES
  • Engineering Mathematics and Computational Science, MPENM
  • Software Engineering, MPSOF
  • Systems, Control and Mechatronics, MPSYS
  • Complex adaptive systems, MPCAS

För vissa av programmen krävs särskild behörighet utöver de kurser du läser i D-programmets kursplan. För att läsa mer om vilka dessa är, se länk om särskilda kurskrav.


Information om alla programmen hittar du i masterprogrammens utbildningsplaner.

Till masterprogrammen antas även studenter från andra svenska eller internationella högskolor och universitet. Undervisning och examination på masterprogrammens samtliga kurser genomförs på engelska, förutom Lärande och Ledarskap programmet.

Sidansvarig Publicerad: må 21 sep 2020.