Datateknik

TKDAT Program

Hej!

Välkommen till Datatekniks programhemsida. Här finns information och nyttiga länkar som du behöver för dina studier och nyheter och kalenderhändelser som är aktuella för alla studenter på Chalmers båda campus.

Du som är intresserad av att söka till programmet hänvisas till informationssidan för programmet på chalmers.se.

Upptäcker du fel i informationen eller saknar något, kontakta programmets utbildningssekreterare.

I menyn finns sökfunktionen för att hitta program- och utbildningsplaner, samt kursplanerna i Chalmers utbildningsutbud. Den utbildningsplan som gäller för dig är i allmänhet från läsåret du började.

Utbildningsplanen är en detaljerad beskrivning av programmets mål, krav, och upplägg. Programplanen visar hur kurserna är fördelade över året och årskurserna. Här finns också länkar till kursplaner och kurshemsidor. Hus-symbolen visar att det finns en kurshemsida för kursen.

Sidansvarig Publicerad: on 12 okt 2016.