Programråd

Ordförande och programansvarig:

 • Björn Åkerman , tillfällig programansvarig för Bioteknik

Masterprogramansvarig:

 • Joakim Norbeck, masterprogramansvarig för MPBIO

Lärarrepresentanter:

 • Marcus Wilhelmsson, institutionen för kemi och kemiteknik
 • Claes Niklasson, institutionen för kemi och kemiteknik
 • Erik Kristiansson, institutionen för matematiska vetenskaper
 • Ulrika Lundqvist, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

Externa representanter:

 • Ulrika Husmark, ESSITY Hygiene and Health AB
 • Mikael Levin, Nationellt Forensiskt Centrum, Polisen
 • Katrin Palm, AstraZeneca

Administratörer:

 • Emilia Fredriksson Rózsa, studievägledare
 • Turgay Gül, utbildningssekreterare

Studeranderepresentanter:

 • Utses av teknologsektionen.

Doktorandrepresenter:

 • Utses av doktorandsektionen.

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: ti 16 apr 2019