MTS

För civilingenjörsexamen krävs 7.5 hp inom Tema MTS. Kursen läses som valbar kurs inom masterprogrammet. 

Rekommenderade MTS-kurser för bioteknologer:
  • BBT010 Etik inom bioteknik, Tentamen och inlämningsuppgift
  • KBT265 Resurser och innovationer i ett kemiskt och historiskt perspektiv, Projekt
  • MVE420 Nya teknologier, global risk och mänsklighetens framtid, Projekt

Följande kurser är också lämpliga.

  • Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift
  • Teknik och samhälle, Projekt
  • Teknikhistoria, Tentamen
  • Vetenskapshistoria, Tentamen
  • Socialt entreprenörskap, Inlämningsuppgift
MPLOL och MPBDP uppfyller kraven på MTS inom sina programplaner. 
Andra kurser kan godkännas mot MTS-kravet efter särskild prövning.

Publicerad: to 15 nov 2018.