Generella kompetenser för K Kf Bt

Inom ramen för kandidatarbetet ingår ett obligatoriskt moment kallat Generella kompetenser, som är till för att säkerställa att studenten är rustad med de projektarbetsfärdigheter som krävs för att genomföra kandidatarbetet och för civilingenjörsexamen.

I kandidatarbetsgrupper där deltagare kommer från olika civilingenjörsprogram gör alla studenter i gruppen generella kompetenser enligt det program som flest studenter i gruppen går på. Om det inte finns någon programmajoritet i gruppen (om det är lika många studenter från två eller tre program), vänd er till respektive utbildningssekreterare för att diskutera vilka generella kompetenser ni ska följa.

För Bioteknik, Kemiteknik och Kemiteknik med fysik ingår:

  • Projektarbetsfärdigheter inklusive gruppdynamik (ges av Teknikens ekonomi och organisation):
    Detta moment består av föreläsningar såväl som seminarier. Deltagande vid tre seminarier med föreskrivna förberedelser, bl.a. PowerPoint-presentation vid första seminariet, krävs för att bli godkänd. Information om förberedelser, tid och plats publiceras i Pingpong.
  • Informationskompetens (ges av Biblioteket):
    I detta moment kan det ingå uppgifter, seminarier och handledning på biblioteket med föreskrivna förberedelser. Information om de exakta kraven för att bli godkänd, t.ex. inlämning av uppgifter och deltagande vid seminarier/handledning, samt tillhörande information om förberedelser, tid och plats publiceras i Pingpong.
  • Kommunikation (ges av Fackspråk och kommunikation):
    Föreläsningar och handledning i rapportskrivande. Deltagande inklusive erforderliga förberedelser krävs vid tre handledningstillfällen för att bli godkänd. Handledningstillfällen bokas på Fackspråks kandidatsida som finns här:

Fackspråks kandidatsida

Den mer detaljerade informationen kommer för de studenter som gör sina kandidatprojekt inom kurskoderna KBTX10 och BBTX01 att finnas på kurshemsidan i Pingpong.

För övriga studenter i åk 3 på Bt, K och Kf kommer information att finnas tillgänglig i Pingpong på sidan ”Generella kompetenser Bt K Kf_VTxx” (där xx är aktuellt år).

Studenter som inte går på Bt, K och Kf men skall följa de generella kompetenserna för dessa program skickar sin e-postadress (Chalmers studentmail) till koordinator Eva Albers, eva.albers at chalmers.se, för att få behörighet till sidan ”Generella kompetenser Bt K Kf_VTxx” (där xx är aktuellt år) i Pingpong.

De studenter på Bt som gör generella kompetenser enligt riktlinjer vid andra institutioner ska anmäla detta till utbildningssekreterare Turgay Gul, gul@chalmers.se.

De studenter på K och Kf som gör generella kompetenser enligt riktlinjer vid andra institutioner ska anmäla detta till utbildningssekreterare Maria Sörner, maria.sorner at chalmers.se

Publicerad: lö 10 okt 2009. Ändrad: to 15 nov 2018