Kandidatarbete

Kandidatarbetet är på 15 högskolepoäng. I högskoleförordningens examensordning används beteckningen ”examensarbete” men på Chalmers använder vi ordet ”kandidatarbete”, detta för att inte blanda ihop det med det examensarbete som görs på masterprogrammen.  

Kandidatarbete på​​ Z består av två huvuddelar

För att få slutbetyg krävs godkänt betyg på bägge dessa delar:

  • Generella kompetenser – ett paket av olika projektstödjande moment.
  • Kandidatprojekt – examineras på den institution där projektet utförs.
Generella kom​pet​​enser

Ett projekt har ofta deltagare från olika civilingenjörsprogram. Alla studenter i gruppen gör generella kompetenser enligt det program som flest studenter i gruppen går på. Om det inte finns någon programmajoritet i gruppen (om det är lika många studenter från två eller tre program), vänd er till respektive utbildningssekreterare för att diskutera vilka generella kompetenser ni ska följa. 


Introduktion till de generella kompetenserna på Z ges den 22 januari i sal HA3 09:00 - 09:45.

Kurs-PM för de generella kompetenserna gällande Z: LÄNK

För Z​ ingår i de gener​ella k​ompetenserna:
1. Två föreläsningar om Projektplanering/Planeringsrapport enligt schema TimeEdit (klass TKAUT-3).
Föreläsning 1 ges den 24 januari, i sal ED, kl. 15:15 - 17:00
​​  
Föreläsning 2 ges den 1 februari, i sal ED, kl. 10:00 - 11:45
 
2. Föreläsningar och handledning i rapportskrivande (ges av Fackspråk och kommunikation) 
Notera att närvaro vid 3 handledningstillfällen krävs för att bli godkänd. Se länken ovan för mer information.
 
3. Kursen Informationskompetens (ges av Biblioteket)
Bibliotekets resurssida för kandidatarbetet
Delar av detta innehåll är obligatorisk, kontrollera på länken ovan.
 
4. Föreläsning och handledning i gruppdynamik
Både föreläsning och handledning är obligatorisk.
Föreläsningen ges den 31 januari i sal HA2, kl. 14:15 - 16:00. Handledningen bokas senare.
Kompletteringsuppgiften lämnas in via mail till Anthony Norman (normana@chalmers.se)
OBS: Du behöver inte komplettera om du varit med på M, Z eller TDs föreläsning om gruppdynamik.

Information om den obligatoriska handledningen i gruppdynamik samt länk till bokningssystemet:
 
Mer resurser om gruppdynamik
 
Vi använder ITP Metrics Team Health Assessment i handledningen. Här är deras webbsida (LÄNK) med länkar till vidare läsning (mer information, forskning) ifall ni är intresserade. Anthony kommer ut med mer information närmare till själva handledningen.
 

Info​rmation om vilka generella kompetenser som gäller för andra program hittar du här: Generella kompetenser 

Kandidatp​rojekt
Projektet utförs på en institution som tillhandahåller handledare och examinator. För information om Chalmersgemensamma riktlinjer för genomförandet av projekten och examinationen, se följande länk: Kandidatarbete.
 
Slutbetyg på kandidatarbetet ges när både projekt (15 hp) och generella kompetenser (0 hp) är godkända. Programmet rapporterar momentet Generella kompetenser. Poäng för projektet och slutbetyget på kandidatarbetet rapporteras av den institution som ansvarar för projektet.

Välj proj​​ekt

Chalmers institutioner kommer att föreslå en lång rad bra projekt som kommer att vara möjliga för dig som student på Automation och mekatronik att välja. Det är dessutom möjligt för dig själv att föreslå ett eget projekt.
 
Val av projekt sker på följande länk: Välj kandidatprojekt
Föreslå ett eget ​projekt
Skriv en kort beskrivning av din projektidé. Den varken behöver eller bör vara speciellt lång, men den ska tydligt förklara vad projektet går ut på och vad som ska göras.
 
Skicka beskrivningen till Petter Falkman (petter.falkman@chalmers.se). Som programansvarig avslår eller godkänner han ert projekt och ger er de kontaktuppgifter ni behöver till den institution som kan hjälpa er med handledning. Sista datum för att föreslå ett projekt är 14 oktober.
Viktigt att veta f​ör egna projekt
Ni avgör inte själva hur många platser projektet har.
 
Endast hälften av projektets platser kan gå till de som föreslagit projektet. Alltså, om projektet ges 6 platser måste (minst) 3 platser lämnas sökbara för alla studenter.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Publicerad: ti 13 okt 2009. Ändrad: on 06 feb 2019