Programplan

Vill du skaffa dig en teknisk utbildning men saknar den behörighet som krävs? Tekniskt basår är ett effektivt sätt att komplettera din behörighet så att du kan söka till Chalmers civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Om du klarar Tekniskt basår har du en garanterad plats på  Chalmers ingenjörsutbildningar, med undantag för Arkitektur och Sjöingenjör där Tekniskt basår inte ger platsgaranti. Utbildningen gäller även som allmän kompetens vid andra högskolor. Du får studiemedel enligt vanliga bestämmelser när du läser Tekniskt basår. Observera dock att studierna inte räknas som högskolestudier.

Arbetsområden

Som ingenjör arbetar du i regel inom yrkesområden i anknytning till teknik och naturvetenskap. Men du hittar även civilingenjörer och högskoleingenjörer inom kommunikation, transport, arbetsorganisation, design, kvalitet, management och utbildning. Det finns massor av intressanta arbeten som väntar dig som ingenjör, både i Sverige och utomlands.

Utbildningens innehåll

Det tekniska basåret innebär att du under ett års tid läser ämnena matematik, fysik samt kemi. Kurserna på basåret är anpassade så att du får en bra grund att stå på i dina fortsatta ingenjörsstudier. Lärarna på basåret undervisar även på Chalmers ingenjörsutbildningar.

Fortsatta studier

Betygen från basåret är inga gymnasiebetyg. Därför kan du inte läsa upp dina betyg med hjälp av basutbildning. Däremot gäller betygen för särskild behörighet i matematik C-E, fysik A+B och kemi A samt ger platsgaranti för fortsatta studier på Chalmers civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildning. Platsgarantin gäller under förutsättning att du klarat av alla basårets kurser senast den 15 juni.

Blir det konkurrens om platserna rangordnas de sökande utifrån sina resultat från basutbildningen. I de flesta fall har önskemålen om utbildning kunnat tillgodoses. Genom det tekniska basåret får du dessutom en chans att pröva på högskolestudier och studentlivet på Chalmers.

Fadderverksamhet

Som student på Tekniskt basår ges du möjlighet att vara med i en så kallad fadderverksamhet. Faddrarna ser till att du känner dig välkommen genom att anordna olika aktiviteter. De hjälper också till och visar dig runt på campusområdet. Fadderverksamheten leds av studenter som läser på något av Chalmers högskole- och civilingenjörsprogram och som själva tidigare gått Tekniskt basår.

Mentorsprogrammet Supplemental Instruction – SI

På basåret har vi även ett mentorsprogram (SI) där de före detta basårsstudenterna leder möten i matematik och mekanik under höstterminen. SI är ett komplement till ordinarie undervisning och deltagandet är frivilligt. I smågrupper vinklas matematiken och mekaniken på ett sätt som skiljer sig från det vanliga. Vi diskuterar problem och löser uppgifterna utifrån gemensamma diskussioner.
 

Kursplan

Följ länken i navigeringen till höger för att hitta information om vilka kurser som ingår i utbildningen och när under utbildningen du läser dem.

Publicerad: to 31 aug 2017.