Uträkning av betygssnitt från basåret

För att räkna ut meritvärdet du konkurrerar med i urvalsgruppen ”ZBGAR” (gäller dig som har slutfört alla basårets kurser med godkänt betyg senast 15 juni det läsår du blev antagen) tar du poängen för varje delkurs och multiplicera med det aktuella betyget.
Summera resultaten och dividerar med totala antalet poäng, dvs 55,5 fup* (inte 60 eftersom projektkursen på 4,5 fup inte räknas med). Projektkursen krävs för att få en garantiplats men påverkar ej ämnesbehörighet.

Ett exempel på uträkning ser du här.

​Fysik     ​7,5 fup x 4 = 30
​Matematik        ​7,5 fup x 3 = 22,5
​Kemi            ​7,5 fup x 5 = 37,5
​Matematik        ​7,5 fup x 4 = 30
​Fysik ​6,0 fup x 3 = 18
​Matematik        ​4,5 fup x 4 = 18
​(Projektkurs ​4,5 fup ingår ej i meritvärdet, betyg U/G)
​Fysik            ​4,5 fup x 4 =  18
​Matematik        ​10,5 fup x 4 = 42
​TOTALT            ​55,5 fup (exkl projektkursen) = 216

216 / 55,5 fup = betygssnittet 3,89

*) fup är en förkortning för förutbildningspoäng, programmet ger inte högskolepoäng (hp)