Studiemedel

Studiemedel från CSN för Tekniskt basår

 
Dina studier på Tekniskt basår är på gymnasial nivå och är studiemedelsberättigande.

Det betyder bland annat att efter basåret fortfarande har du 240 veckor (ca 6 läsår) kvar på eftergymnasial nivå (högskola/universitet m m) att kunna få studiemedel för.
 
För att få fortsatta studiemedel måste du ha klarat 100% av dina tidigare studier på gymnasial nivå som du fått studiemedel för.
Denna resultatskontroll gör CSN inför varje ny ansökan om studiemedel. Därför rekommenderar vi att du söker studiemedel för ett helt läsår på en gång (inte bara för en termin). 
Dock är det så att CSN inte kräver resultat från studier på gymnasial nivå,
dit basåret hör, om man sen ska läsa på eftergymnasial nivå för första gången.
Skulle man däremot först ha läst på universitet en termin och därefter läser basåret, då krävs resultat från basåret innan man kan få fortsatt studiemedel. Det beror alltså på hur studiehistoriken ser ut.

Du kan läsa om det på CSN:s hemsida:

CSN: Vi prövar studieresultaten

CSN utför i efterhand även en registreringskontroll, dvs kontrollerar att du varit registrerad på 100% om du fått studiemedel för 100% studier.
Vilket betyder att om du inte registrerar dig på Projektkursen i läsperiod 3, så kan du bara söka 75% studiemedel för vårterminen (annars kan du bli återbetalningsskyldig).
 

Publicerad: ti 21 aug 2018.